Reiki cursus

REIKI 1

Er wordt gewerkt volgens de traditionele reiki van Usui, wat betekent dat je vier inwijdingen ontvangt, waarna je in staat bent jezelf en anderen te behandelen met deze reiki-enerie Wat deze inwijdingen inhouden, wordt je natuurlijk uitgebreid uitgelegd. Er wordt een reinigingsproces in gang gezet dat het je mogelijk maakt om jezelf intuïtief en spiritueel te ontwikkelen en je bewust te maken van je mogelijkheden.

De kosten van de Reiki 1 cursus bedragen € 175,00

REIKI 2

Reiki 2 is het vervolg op reiki 1. Bij reiki 2 krijg je één inwijding. Ook hier wordt precies verteld wat die inwijding inhoudt. Bij reiki 2 leer je te werken met drie symbolen waardoor je reiki kunt sturen op afstand. Het is wonderlijk dat je met behulp van deze symbolen afstand en tijd kan overbruggen, maar het wordt duidelijker als je het vergelijkt met een radiozender. De uitgezonden signalen zijn een vorm van energie en de antenne, de ontvanger kan deze energie ontvangen. Zo werkt het ook met het versturen en ontvangen van reiki omdat dit ook een vorm van energie is.

De drie symbolen werken op het emotionele, het mentale en het fysieke niveau waardoor je eigen ontwikkelingsproces weer verder wordt gestimuleerd.

Bij deze cursus krijg je een zelfgeschreven reader waar de vele toepassingen nog eens duidelijk instaan.

De kosten van de Reiki 2 cursus bedragen € 200,00

REIKI 3a

Je krijgt de master-inwijding welke werkt op het spirituele niveau, op de heling van de ziel. Je kunt het mastersymbool gebruiken voor het behandelen voor jezelf en anderen. Bovendien wordt de kracht van de reiki weer sterker doordat het bewustzijn weer geactiveerd wordt. We gaan ook mediteren op het mastersymbool, in combinatie met een chakrameditatie.

De kosten van de reiki 3A cursus bedragen € 225,00

REIKI master 3b

Deze opleiding strekt zich uit over een langere periode waarbij een groot aantal; aspecten aan de orde komen.