Wat is een trauma?

Wat is een (psycho)trauma

Trauma verwijst naar de klachten die kunnen ontstaan nadat iemand betrokken is geweest of getuige is geweest of werd geconfronteerd met een of meerdere gebeurtenissen die als bedreigend zijn ervaren of die een bedreiging vormde voor de eigen fysieke integriteit of die van anderen. Hierbij was er sprake van intense angst, afschuw en/of hulpeloosheid. (bron DSM –IV)

Klachten die o.a. kunnen ontstaan zijn herhaaldelijke opdringende herinneringen of dromen over de gebeurtenis, voelen of handelen alsof de gebeurtenis opnieuw plaatsvindt, spanningen, lijden en lichamelijke reacties bij confrontatie met bepaalde aspecten van die gebeurtenis, de neiging om plaatsen, gesprekken, gedachten, gevoelens en mensen die aan de gebeurtenissen herinneringen te vermijden, gevoelens van onthechting en vervreemding van anderen, overdreven waakzaamheid/alertheid, concentratieklachten, prikkelbaarheid, en overdreven schrikreacties. (bron DSM-IV)

De ervaring tijdens de traumatische gebeurtenis is zo heftig dat de gebeurtenis en de innerlijke reacties erop (gedachten, gevoelens en fysieke reacties) niet goed verwerkt kunnen worden. Ons overlevingssysteem (het autonome zenuwstelsel)  heeft op dat moment prioriteit en de delen van de hersenen die nodig zijn voor verwerking worden op dat moment even buitenspel gezet om te kunnen overleven. Dat is voor dat moment natuurlijk heel zinvol en vaak van levensbelang. Eerst overleven en dan verwerken. Echter als een gebeurtenis in de vorm van beelden, gedachten, emoties en fysieke ervaringen echter niet goed verwerkt kan worden dan kunnen we die gebeurtenis met alle bijbehorende dreigingen nog steeds als actueel ervaren; het is als het ware nog niet voorbij, we hebben de gebeurtenis nog niet “weg kunnen schrijven” naar de harde schijf, het verschijnt nog steeds op ons “scherm”. Je verstand weet wel dat het voorbij is maar voor je gevoel is het er nog steeds.